Δελτία ταυτότητας προπονητή – Σεμινάριο – Εκλογές

Εξαιτίας της εμφάνισης περιπτώσεων όπου σωματεία διατηρούν τμήματα στα πρωταθλήματα της Ε.ΚΑ.Σ.Κ έχοντας προσλάβει ανθρώπους που δεν έχουν δίπλωμα , άδεια άσκησης επαγγέλματος, κάρτα προπονητή, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω άρθρα του κανονισμού προπονητών καλαθοσφαίρισης και ως εκ τούτου παρακαλούμε τα σωματεία για τις κατάλληλες ενέργειες (θα πρέπει να προσλάβουν προπονητές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και κάρτα προπονητή και τους διαιτητές να ελέγχουν πριν τον αγώνα την ύπαρξη έγκυρης κάρτας προπονητή (αγωνιστικής περιόδου 2014-2015).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Σ.Ε.Π.Κ. για κάθε προπονητή, μέλος ή μη μέλος αυτού, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος. Το ως άνω δελτίο παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σ’ όλες τις διοργανώσεις αγώνων καλαθοσφαίρισης.

2. Απαγορεύεται απολύτως η καθοδήγηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα από πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η παράβαση της παραγράφου αυτής, δηλαδή η άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από πρόσωπο στερουμένου του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή Καλαθοσφαιριστών. Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει για λόγους ανωτέρας βίας. Στα αθλητικά σωματεία, που δεν απασχολούν προπονητή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν. 2725/1999.

3. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή που εκδίδεται από τον Σ.Ε.Π.Κ., θεωρείται από τον Σ.Ε.Π.Κ και την Ε.Ο.Κ. και λογίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο της ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή Καλαθοσφαίρισης για κάθε αγωνιστική περίοδο.

4. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, υποχρεούται να τηρεί μητρώο προπονητών (παρ. 2, άρθρο 26. Ν. 2725/1999), σύμφωνα με τα εκάστοτε αποστελλόμενα σ’ αυτήν στοιχεία από τον Σ.Ε.Π.Κ.

5. Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου που συμμετέχουν Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Κ. ή σωματεία του εδαφίου γ’ της παρ. 5 του άρθρου 31 που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε, η Ε.Ο.Κ. ή οι Ε.Σ.Κ., ο γυμνασίαρχος ή ο κομισάριος και ελλείψει αυτών ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, υποχρεούται να ελέγχει πριν από τη έναρξη του αγώνα, μαζί με τα δελτία των αθλητών των διαγωνιζομένων ομάδων, το δελτίο ταυτότητας του προπονητή, που εκδίδει ο Σ.Ε.Π.Κ. το οποίο πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένο από τον Σ.Ε.Π.Κ. και την Ε.Ο.Κ.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης απαγορεύεται να είναι μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, εν ενεργεία καλαθοσφαιριστές, διαιτητές καλαθοσφαίρισης ή διαμεσολαβητές καλαθοσφαιριστών.
Όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος εκτός εάν έχει καταθέσει την άδεια του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία (παρ.11, άρθρο 31, Ν. 2725/1999).

Τα νέα μέλη μπορούν να δουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος στην παρακάτω ιστοσελίδα http://www.sepk.gr/portal2/el-GR/legislation
Ενημερώνουμε τα μέλη μας οτι θα διεξαχθεί σεμινάριο το 2ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και παράλληλα με το σεμινάριο θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας τριμελούς επιτροπής του τοπικού γραφείου ΣΕΠΚ Κρήτης. Οι συνάδελφοι – μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται όπως δηλώσουν την υποψηφιότητα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sepkcreta@gmail.com.

Κάντε το σχόλιο σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Plugin by:aAM
}