9 Δεκεμβρίου 2022

Τζάμπολ 10 Σεπτεμβρίου στην ΕΚΑΣΚ, αναλυτικά η προκήρυξη

Ανακοινώνουμε τη Γενική προκήρυξη πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΚ, όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε, σύμφωνα με τη Γενική προκήρυξη της ΕΟΚ, με το πρώτο Τζάμπο να είναι αρχικά προγραμματισμένο για τις 10 Σεπτεμβρίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022- 2023
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα
παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία προκηρύσσει και θα διεξαχθούν με μέριμνα και
ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ισχύοντα Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού
της, των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς:
1. Πρωτάθλημα Ανδρών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως 31.05.2023.
2. Πρωτάθλημα Εφήβων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως 05.04.2023.
3. Πρωτάθλημα Παίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως 15.04.2023.
4. Πρωτάθλημα Γυναικών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως 31.05.2023.
5. Πρωτάθλημα Νεανίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως 05.04.2023.
6. Πρωτάθλημα Κορασίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως 15.04.2023.
Οι παραπάνω ημερομηνίες των Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων – Κορασίδων, πιθανόν να τροποποιηθούν, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (προκριματικές και τελικές φάσεις) και τις υποχρεώσεις
των Εθνικών Ομάδων και σχολικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ.
7. Παγκρήτιο Τουρνουά Παμπαίδων “Παύλος Βαρζακιάν”: χρονικό διάστημα διεξαγωγής
από 01.10.2022 έως 30.06.2023.
8. Παγκρήτιο Τουρνουά Παγκορασίδων: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως
30.06.2023.
9. Τουρνουά Μίνι Παίδων – Κορασίδων χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 10.09.2022 έως
30.06.2023.
10. Κύπελλο Ανδρών: χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 15.09.2022 έως 31.10.2023.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Πρωταθλήματα έχουν τα σωματεία της δύναμης της
Ε.ΚΑ.Σ.Κ., που έχουν αθλητική αναγνώριση, όπως αυτά αναλυτικά απαριθμούνται στις
οικείες προκηρύξεις.
Ειδικά σημειώνονται τα ακόλουθα: Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΚ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα 2 Παίδων ή Εφήβων. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Ανδρών.
Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Γυναικών ΕΚΑΣΚ πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα Κορασίδων ή Νεανίδων. Σε αντίθετη περίπτωση τα Σωματεία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γυναικών.
Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Ανδρών ή Γυναικών και παράλληλα
και σε ένα και μόνο τμήμα Παίδων ή Εφήβων και Κορασίδων ή Νεανίδων αντίστοιχα, που
αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα αποβάλλεται και η ομάδα Ανδρών ή Γυναικών ανάλογα, από
το αντίστοιχο πρωτάθλημα.
Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών, ισχύουν οι
κανονισμοί της Γενικής Προκήρυξης περιόδου 2022-23 της ΕΟΚ.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών – τριών να χρησιμοποιούν
τους αριθμούς 0 έως 99 αυστηρά, όπως ορίζει η νέα προκήρυξη της ΕΟΚ, και στο πάνω δεξί
μέρος της φανέλας, για τα πρωταθλήματα και Τουρνουά της ΕΚΑΣΚ, να υπάρχει το σήμα
της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΚ εγγράφως, το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22/8/2022 και να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Υποβολή Δηλώσεων με επιφυλάξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που το σωματείο δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο θα
πρέπει, μέχρι την κλήρωση των πρωταθλημάτων, να υποβάλει στην ΕΚΑΣΚ επίσημο
έγγραφο παραχώρησης από την Διοίκηση του Γηπέδου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η
παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου ως έδρας γηπέδου. Μόνο με την υποβολή του
εγγράφου αυτού αναγνωρίζεται σαν έδρα το γήπεδο της δήλωσης και θα είναι υπεύθυνο
το Σωματείο για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΚ και
τον κανονισμό της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών χωρίς δελτία. Οτιδήποτε αφορά στα δελτία
ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 27 Γενικών κανονισμών
οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων
Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους)
Βάσει του άρθρου 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2022 – 2023 της Ε.Ο.Κ. κάθε
σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 αθλητές/αθλήτριες .
Για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023
α) Για το πρωτάθλημα Ανδρών, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητών, υποχρεούνται τα
σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσιενα (21)
ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2002 και νεότεροι, και δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι
τρια (23) ετών, δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2000 και νεότεροι και θα πρέπει
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά να υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς στα τρία πρώτα
δεκάλεπτα.
β) Για το πρωτάθλημα Γυναικών, σε ότι αφορά τις ηλικίες των αθλητριών υποχρεούνται τα
σωματεία να έχουν στην 12αδα τους τουλάχιστον δύο (2) αθλήτριες κάτω των είκοσι δυο
(22) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 2001 και νεότερες και δύο (2) αθλήτριες κάτω των 3
είκοσι (20) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 2003 και θα πρέπει υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά να
υπάρχει στην πεντάδα τουλάχιστον μια απ’ αυτές στα τρία πρώτα δεκάλεπτα.
Σε περίπτωση αποβολής λόγω φάουλ και των τεσσάρων αθλητών/τριών κατά την
διάρκεια του αγώνα η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αθλητή διαφορετικής ηλικίας και
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (αποβολές – τραυματισμοί κ.λ.π.) η ομάδα θα συνεχίζει τον
αγώνα με 4 παίκτες/ριες.
Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν οι παραπάνω διατάξεις, το παράπτωμα
χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με τις όποιες κυρώσεις προβλέπει
ο κανονισμός της ΕΟΚ (άρθρο 47 παρ. 2α, για αντικανονική συμμετοχή αθλητών).
Οι παραπάνω προϋποθέσεις (α & β) ισχύουν υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που
δηλωθούν 12 αθλητές/τριες στο Φ.Α.
Σε περίπτωση «λάθους» αλλαγής αθλητή/τριας από τις παραπάνω κατηγορίες με
αθλητή/τρια μεγαλύτερης ηλικίας θεωρείται παράβαση και τιμωρείται με τεχνική ποινή
στο πάγκο.
γ) Στο Πανελλήνιο αλλά και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος
Αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη, 2005 και νεότεροι.
δ) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος
Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2007 και νεότεροι.
ε) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος
Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2005 και νεότερες.
στ) Στο Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος
Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2007 και νεότερες.
ζ) Στο Παγκρήτιο Τουρνουά Παμπαίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που
γεννήθηκαν το έτος 2008 και νεότεροι.
η) Στο Παγκρήτιο Τουρνουά Παγκορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που
γεννήθηκαν το έτος 2008 και νεότερες.
Η χρησιμοποίηση Κορασίδων και Παίδων στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Νεανίδων και
Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο
Πρωταθλημάτων.
Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων
δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές-Αθλήτριες
καθώς και δύο επιπλέον αθλητές/τριες για την περίπτωση της αντικατάστασης και στο
φύλλο αγώνος εκάστου αγώνα θα δηλώνονται 12 από τους 14.

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε πρωτάθλημα θα οριστεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής
με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Κ., και σύμφωνα με τη Γενική
προκήρυξη της ΕΟΚ.
Επισημαίνεται ότι: επιτρέπεται στα σωματεία η συμμετοχή περισσοτέρων από μια ομάδα,
στα πρωταθλήματα Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων.
Οι λεπτομέριες, σε ότι αφορά τους όρους διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και τις λίστες
των αθλητών, θα καθοριστούν από τις ειδικές προκηρύξεις.
Βάση του άρθρου 3 παρ. 1α του Ν. 4726/2020, τα σωματεία που θα συμμετέχουν σε
οποιαδήποτε φάση των τοπικών και πανελληνίων πρωταθλημάτων θα πρέπει να έχουν
Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 4
1. Για τη βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 13 του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για τη νίκη, 1
βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που
απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών-τριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και
0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
2. Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36
του Γενικού Κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από
τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).
Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal
average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται
βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν,
στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
δ) Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που
συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average)
στους μεταξύ τους αγώνες.
ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων
(goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
στ) Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω
κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η
διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η
διαδικασία της παραγράφου γ.

O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ.Β περίπτ. δ του Πειθαρχικού Κανονισμού
της ΕΟΚ, τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε Ομάδα που
υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια
του Πρωταθλήματος, στην περίπτωση που η αποχώρηση και ο συνεπεία αυτής
υποβιβασμός της υπαίτιας ομάδας συντελεσθεί τόσο μετά τη λήξη του πρώτου γύρου, όσο
και κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου του εκάστοτε Πρωταθλήματος και έως τη λήξη
αυτού, παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού
βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής περιόδου. Οι εναπομείναντες αγώνες της ομάδας
αυτής μέχρι την λήξη του Πρωταθλήματος θεωρούνται ότι διεξήχθησαν και
κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με αποτέλεσμα 20 -0.
Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί
κατά την διάρκεια της φάσης των PLAY OFF του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του
Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play off, δεν
αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των
μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της παραγράφου αυτής, το υπαίτιο σωματείο
τιμωρείται σωρευτικά με ποινή αποβολής από το εκάστοτε Πρωτάθλημα ή το Κύπελλο της 5
οικείας αγωνιστικής περιόδου, διαγραφή ενός έτους από τη δύναμη της ΕΟΚ και υποβιβασμό στην κατώτερη κατηγορία.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων και Ενώσεων απέναντι στην ΕΟΚ
καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Για την περίοδο 2022-2023, και μόνο στα πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών θα υπάρξει
παράβολο συμμετοχής από 50,00 έως 100,00 ευρώ για την πληρωμή των μετακινήσεων,
ημεραργιών των διαιτητών και κριτών. Τα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί
τουλάχιστον μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος.
Αν υπάρξουν υπόλοιπα ή διαφορές θα υπάρξει δεύτερο παράβολο που θα καταβληθεί
τέλος Μαΐου 2023.
Τα παράβολα θα καταβάλλονται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΑΣΚ – με αιτιολογία
συνδρομή πρωταθλήματος (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK – 0026-0276-23-0100297516).
Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τιμή εισόδου (εισιτήριο) στους αγώνες και θα
υπόκεινται σε όλες τις κατά το Νόμο διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΓΗΠΕΔΑ – ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε Κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία και εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. Οι αγώνες θα
διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή ή και άλλη μέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με την
διαθεσιμότητα των γηπέδων και το πρόγραμμα διεξαγωγής που καταρτίζει η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει την διεξαγωγή των αγώνων, σε περίπτωση κωλύματος, στο πλησιέστερο, με την δηλωθείσα έδρα του γηπεδούχου, γυμναστήριο. Η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας μέσα στην ίδια εβδομάδα στην περίπτωση που θα κρίνει αυτό αναγκαίο.
Τα κλειστά γυμναστήρια της ευρύτερης περιοχής των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων
θεωρούνται ενιαία έδρα.
α) Σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα στη διεξαγωγή αγώνα λόγω
ελλείψεως κλειστού γυμναστηρίου, η Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μπορεί να ορίσει τον αγώνα σε
οποιοδήποτε γήπεδο ανά την Κρήτη είναι διαθέσιμο και έχει τις προϋποθέσεις.
β) Εάν το γήπεδο είναι κατειλημμένο από άλλο αγώνα καλαθοσφαίρισης ή άλλου
αθλήματος, ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία έχει δοθεί άδεια από την
διοίκηση του Κλειστού Γυμναστηρίου, οι ομάδες, οι διαιτητές και οι κριτές οφείλουν να
περιμένουν μια (1) ώρα εάν το προηγούμενο παιχνίδι δεν έχει τελειώσει και εφόσον ο
αγώνας είναι ο τελευταίος του προγράμματος. Παράβαση της υποχρεώσεως αυτής
επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 47 παρ. 2, και 82 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
γ) Κάθε σωματείο μέχρι την κλήρωση, εάν χρησιμοποιεί κοινοτικό, σχολικό ή
δημοτικό γυμναστήριο θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχο έγγραφο παραχώρησης του
γυμναστηρίου όπου θα δηλώσει έδρα. Επίσης κάθε σωματείο θα πρέπει να δηλώσει και
δεύτερη έδρα που να πληροί τους όρους για αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της
Ε.Ο.Κ. (αρ. 29).
Η άδεια αγώνος εκδίδεται από την Περιφέρεια ή την αρμόδια Δημοτική αρχή και
ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου είναι η προσκόμιση της πριν από την έναρξη των
αγώνων, ειδάλλως επισύρει μηδενισμό του γηπεδούχου σύμφωνα με τους Κανονισμούς
της Ε.Ο.Κ., για να είναι το γήπεδο έτοιμο για την έναρξη του αγώνα (αρ. 47), καθώς επίσης
και για την τοποθέτηση στη γραμματεία του γηπέδου της διαφημιστικής πινακίδας του
χορηγού ή των χορηγών του πρωταθλήματος, εφόσον υπάρχουν.
δ) Εάν προγραμματισμένος αγώνας Πρωταθλήματος σε Εθνικό Γυμναστήριο,
αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας π.χ. ορισμός άλλου αγώνα μπάσκετ ή άλλου  6
αθλήματος μεγαλύτερης κατηγορίας ή και άλλου σοβαρού λόγου, το γηπεδούχο σωματείο
είναι υποχρεωμένο να καταθέσει έγγραφο στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ., θεωρημένο από την διοίκηση
του συγκεκριμένου Εθνικού Σταδίου, και να αιτιολογεί τους λόγους αναβολής.
Η κατάθεση του εγγράφου θα γίνεται 72 ώρες ενωρίτερα της ορισθείσας ώρας διεξαγωγής
του συγκεκριμένου αγώνα.
Η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα ορίζει τον αγώνα την ίδια ή άλλη ημερομηνία και ώρα στο ίδιο ή άλλο
γήπεδο που θα έχει συμφωνηθεί. Σ ́ αυτήν την περίπτωση το φιλοξενούμενο σωματείο δεν
θα πραγματοποιήσει μεγαλύτερη χιλιομετρική μετακίνηση από αυτήν, που θα πραγματοποιούσε σαν μετακίνηση του στην έδρα που είχε δηλώσει το γηπεδούχο
σωματείο.
Επίσης η Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. δύναται να ορίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στην 2η έδρα που έχει
δηλώσει το γηπεδούχο σωματείο, που πρέπει όμως απαραίτητα να πληροί τους όρους των
άρθρων του κανονισμού Ε.Ο.Κ., και της παρούσης. Αν κριθεί γήπεδο ακατάλληλο
σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.1αβγ, η Ε.Π., μπορεί να ορίσει να μεταφερθούν οι ομάδες
άμεσα σε άλλο γήπεδο της ίδιας πόλης, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του
κανονισμού της ΕΟΚ.
ε) Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώνει μια έδρα για όλα τα τμήματα του.
στ) Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο σαν έδρα του και θα
είναι υπεύθυνο το Σωματείο για την διεξαγωγή των αγώνων σύμφωνα με το πρόγραμμα
της ΕΚΑΣΚ και τον κανονισμό της ΕΟΚ.
ζ) Τα σωματεία υποχρεούνται να φροντίζουν για την παρουσία αστυνομικής
δύναμης στους αγώνες υψηλού κινδύνου.
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο πριν την έναρξη του αγώνα να προσκομίσει
στη γραμματεία την μπάλα του αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαιτητής του αγώνα
υποχρεούται να ζητήσει μπάλα από το φιλοξενούμενο σωματείο. Εφόσον δεν
προσκομιστεί ούτε από το φιλοξενούμενο, τότε θα μηδενίζεται το γηπεδούχο σωματείο.
Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να δώσει στο φιλοξενούμενο σωματείο
τουλάχιστον έξι (6) μπάλες σε καλή κατάσταση για την προετοιμασία του αγώνα, όμοιες
με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω, επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές: α)
στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται η χρηματική ποινή των 1.500 ευρώ, β) σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται χρηματική ποινή 3.000 ευρώ
· Για τα πρωταθλήματα Ανδρών – Εφήβων – Παίδων και Παμπαίδων θα
χρησιμοποιηθούν μπάλες size 7.
· Για τα πρωταθλήματα Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων – Παγκορασίδων
και τουρνουά Μίνι Αγοριών & κοριτσιών θα χρησιμοποιηθούν μπάλες size 6.
Για την αγωνιστική περίοδο 2022-23 θα χρησιμοποιηθούν για όλους τους αγώνες
υποχρεωτικά μπάλες MOLTEN.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι Διαιτητές και οι Κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. και οι κριτές από την τριμελή Επιτροπή Ορισμού Σημειωτών – Χρονομετρών.
Οι αμοίβες διαιτητών – κριτών στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, θα καθορίζονται και θα
καταβάλονται απο την ΕΟΚ, μέσω της Ένωσης και θα αποδίδονται στα σωματεία.
Επίσης, στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα Εφήβων -Παίδων- Νεανίδων – Κορασίδων θα
ορίζονται 2 διαιτητές και 2 κριτές ενώ σε παμπαίδες και παγκορασίδες και μίνι, 1 διαιτητής
και 1 κριτής. Στα πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών το ύψος των αμοιβών διαιτητών – κριτών θα οριστεί απο τις ειδικές προκυρήξεις πρωταθλημάτων 2022-23.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΑΒΟΛΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο αρ. 50 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ..
Εάν ένας αγώνας αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας, θα διεξάγεται μετά από νέο ορισμό
της Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.. Για να ζητηθεί αναβολή ή αλλαγή αγώνα, για λόγους που
προβλέπονται από τους κανονισμούς, θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από τον
Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα ή τον εκπρόσωπο που έχει οριστεί από το σωματείο, η
Επιτροπή Πρωταθλήματος, το αργότερο μέχρι κάθε Τετάρτη εβδομαδιαίως, με έγγραφη
συγκατάθεση του αντιπάλου σωματείου και μόνο για σοβαρό λόγο. Τα αιτήματα θα
γίνονται δεκτά εφόσον εγκριθούν από την Ε.Π./Ε.ΚΑ.Σ.Κ και δεν δημιουργούν προβλήματα
στους υπόλοιπους αγώνες. Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο και κρίθηκε να επαναληφθεί, τελείται εντός 8ημέρου το οποίο ακολουθεί από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του.
Δεν αποτελεί λόγο αναβολής :
1.Το γεγονός ότι ο προπονητής ενός τμήματος οποιαδήποτε ομάδας, είναι προπονητής και
άλλου τμήματος της ίδιας ή άλλης ομάδας.
2. Ότι υπάρχουν σχολικές εκδρομές.
3. Ότι υπάρχουν πάσης φύσης εξετάσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και θα
πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο (έκθεση) του σωματείου προς την Ε.ΚΑ.Σ.Κ. μέσα σε
48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται με το ποσό των 50 €, το οποίο
καταβάλλεται στην Ε.ΚΑ.Σ.Κ. το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της συζητήσεως της
ενστάσεως. Απαγορεύονται οι ενστάσεις και προσφυγές για τα Τουρνουά Παμπαίδων,
Παγκορασίδων και Μίνι, εκτός της περίπτωσης πλαστοπροσωπίας και αναληθούς δήλωσης
ηλικίας.
α) Οι ενστάσεις κακής εφαρμογής κανονισμών παιδιάς εκδικάζονται από τα
προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας (άρθρο 1) και το άρθρο 54 των
Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. όργανα, ήτοι:
Σε α’ βαθμό: από την Επιτροπή Ενστάσεων Κακής Εφαρμογής Κανονισμών της
Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., αποτελούμενη από ένα μέλος της Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ. (μονομελές δικαιοδοτικό όργανο).
Σε β’ βαθμό: ενώπιον της Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ., η οποία λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο
δικαιοδοτικό όργανο, με έφεση, η οποία ασκείται από τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της
κοινοποιήσεως ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσεως της αποφάσεως του α’
βαθμού. Το μέλος της Κ.Ε.Δ. που ασκεί καθήκοντα πρωτοβάθμιου οργάνου δεν συμμετέχει
στη σύνθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, στο οποίο συμμετέχει
υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου αυτού οργάνου
είναι αμετάκλητες, και δεν προσβάλλονται ενώπιον άλλου δικαιοδοτικού οργάνου.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εκδικάζονται
από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με όσα ορίζονται
ειδικότερα στα Νέο Αθλητικό Νόμο και το άρθρο 56 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.
γ) η ενώπιον των ανωτέρω Επιτροπών εκδίκαση των υποβαλλομένων ενστάσεων
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 54 και 55 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 8
Τα σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα καθώς και οι αθλητές τους, αποδέχονται και
καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε φύσεως διαφορών, που θα
προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των
Κανονισμών, των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. και της Ε.Ο.Κ. και
των προκηρύξεων (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα Πρωταθλήματα και που
αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.ΚΑ.Σ.Κ. – Ε.Ο.Κ., Σωματείων και Αθλητών), μόνο τα
διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς
προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προσφυγή ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων
επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία που αγωνίζονται, οι διοικητικοί και λοιποί παράγοντες αυτών, οι αθλητές
καθώς και οι προπονητές των σωματείων, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται
από το Νέο Αθλητικό Νόμο, την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 60 – 89 των
Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της παρούσης.
α) Σε περίπτωση κατά την οποία, διοικητικοί παράγοντες, αθλητές, προπονητές ή
φίλαθλοι δημιουργούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια μέσα ή έξω από αγωνιστικούς χώρους,
πριν, κατά ή αμέσως μετά τη διεξαγωγή αγώνα, θα τιμωρούνται λαμβανομένης υπόψη της
ιδιότητάς τους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.
β) Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν κατέλθει στο γήπεδο για να αγωνισθεί σε ήδη ορισθέντα αγώνα, χωρίς να έχει ειδοποιήσει την Ε.ΚΑ.Σ.Κ., 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση της αντίπαλης ομάδας, των διαιτητών και κριτών, θα είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το ποσό μετακίνησης του φιλοξενούμενου σωματείου καθώς και την αμοιβή των διαιτητών και κριτών ή την αμοιβή αυτών εφόσον το αντίπαλο σωματείο δεν είναι μετακινούμενο. Τα παραπάνω ισχύουν και για το φιλοξενούμενο σωματείο.
γ) Στην περίπτωση που μια ομάδα μηδενιστεί δύο φορές για την ίδια αιτία,
αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα.
δ) Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Ανδρών και παράλληλα και
σε ένα μόνο τμήμα Παίδων ή Εφήβων, που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα αποβάλλεται και
η ομάδα Ανδρών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα
πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών και παράλληλα και σε ένα και μόνο τμήμα Παίδων ή
Εφήβων που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα ζητείται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από
το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν σύμφωνα με την προκήρυξη
της ΕΟΚ.
Εφόσον σωματείο που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Γυναικών και παράλληλα και
σε ένα μόνο τμήμα Κορασίδων ή Νεανίδων, που αποβληθεί ή αποχωρήσει, θα αποβάλλεται
και η ομάδα Γυναικών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Για τις ομάδες που αγωνίζονται
στα πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών και παράλληλα και σε ένα και μόνο τμήμα
Κορασίδων ή Νεανίδων που αποβληθεί ή αποχωρήσει , θα ζητείται ποινή αφαίρεσης δύο (2)
βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν σύμφωνα με την
προκήρυξη της ΕΟΚ.
ε) σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές
αναφέρονται στα άρθρα 4, και 14 του παρόντος επιβάλλονται οι εκεί αναφερόμενες ποινές.
στ) Σε περίπτωση τιμωρίας της έδρας ενός σωματείου ο αγώνας θα διεξάγεται στην
έδρα του αντιπάλου για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή που θα του επιβληθεί. Εάν τα
αντίπαλα σωματεία έχουν κοινή έδρα, ο αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.
ζ) Τα σωματεία μπορούν, σύμφωνα με το Νέο Αθλητικό Νόμο, να επιδιώξουν την
αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη εκείνων που δημιουργούν επεισόδια στους αγώνες.
η)Σωματείο το οποίο δημιουργεί κατ ́ επανάληψη επεισόδια, μπορεί να
αποπέμπεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. (άρθρο 82 των
Κανονισμών της ΕΟΚ).
θ) Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τα
διαγωνιζόμενα σωματεία, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη άδεια από την ΕΚΑΣΚ. Οι άδειες
βιντεοσκόπησης θα εκδίδονται μεμονωμένα για κάθε αγώνα.
ι) Σε περίπτωση Δήλωσης Συμμετοχής στα πρωταθλήματα/τουρνουά, η μετέπειτα
άρση της δήλωσης πριν από τις κληρώσεις, επιφέρει πρόστιμο προς την ομάδα ύψους 50€
για κάθε τμήμα.
κ) Σε περίπτωση Δήλωσης Συμμετοχής στα πρωταθλήματα/τουρνουά και μετέπειτα
άρση της συμμετοχής μετά από τις κληρώσεις και πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος/τουρνουά ή μη συμμετοχής της ομάδας σε κανέναν αγώνα, επιφέρει
πρόστιμο 150€ για κάθε τμήμα.
λ) Σε περίπτωση που ομάδα δεν προσέλθει σε αγώνα πρωταθλήματος/τουρνουά,
ανεξάρτητα αν ειδοποιήσει ή όχι, επιφέρει πρόστιμο 50€.
μ) Σε περίπτωση που ομάδα αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο μετά την έναρξη
του πρωταθλήματος/τουρνουά, επιφέρει πρόστιμο 150€.
Τα παραπάνω πρόστιμα (ι-μ) θα ανακοινωθεί σύντομα που θα διατεθούν.
Εάν εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της ποινής από την ΕΚΑΣΚ δεν
καταβληθεί το παραπάνω πρόστιμο, το σωματείο (όλα τα τμήματα) αποβάλλεται για την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε αγώνα τους
είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το
ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό ή οποιδηποτε αναγνωρισμένο φορέα του Υπουργείου Υγείας.
Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την
προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο
(υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται, με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης, που θα αναφέρεται
στην ειδική προκήρυξη του εκάστοτε πρωταθλήματος, πρόστιμο από 100- 500 ευρώ, το
οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης, πρίν την τέλεση του αναβληθέντος
παιχνιδιού, διαφορετικά, το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Eφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και αναβληθεί λόγω απουσίας είτε
γιατρού, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, τα έξοδα
μετακίνησης του φιλοξενούμενου θα βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο.
Το κόστος μετακίνησης θα καθορίζεται απο το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΚ και θα κατατείθεται στο
λογαριασμό της Ένωσης, προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο που μετακινήθηκε, πριν
την επανάληψη του παιχνιδιού, αλλιώς το υπαίτιο σωματείο θα μηδενίζεται στο
συγκεκριμένο αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Βάσει του άρθρου 84 των κανονισμών της ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν, είναι ασυμβίβαστη
η ιδιότητα προπονητή και κόουτς της ανδρικής ομάδος, με την ιδιότητα του αθλητή.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο αρχηγός αθλητής ομάδας έχει δικαίωμα να ασκήσει τα
καθήκοντα του προπονητή έως και δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες, διάστημα
που δεν καταστρατηγεί την διάταξη περί κωλύματος παράλληλης άσκησης των ιδιοτήτων
προπονητού-αθλητού. Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται, το κώλυμα άσκησης των
καθηκόντων του προπονητή λόγω ασθενείας, κ.λ.π.
Παράβαση του ανωτέρω όρου επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 48 παρ.2 των
κανονισμών της ΕΟΚ (μηδενισμός σωματείων).
Οι προπονητές και οι βοηθοί προπονητών των σωματείων πριν από την έναρξη
οποιουδήποτε αγώνα πρωταθλήματος Ανδρών & Γυναικών της ΕΚΑΣΚ, υποχρεούνται να
προσκομίζουν στην Γραμματεία δελτίο ταυτότητος προπονητή. Παράβαση του όρου
αυτού επιφέρει την ποινή της παράτυπης συμμετοχής καλαθοσφαιριστή (μηδενισμός),
σύμφωνα με τον Νέο Αθλητικό Νόμο και τον ισχύοντα κανονισμό προπονητών
καλαθοσφαίρισης (Υ.Α. 11672/2005-ΦΕΚ 407/2005).

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Κ.
Η συγκρότηση – λειτουργία των μικτών ομάδων Ε.ΚΑ.Σ.Κ. θα γίνεται σύμφωνα τους
Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και τις άλλες διατάξεις που αναφέρονται στον ίδιο Κανονισμό περί
κλιμακίων Εθνικών Ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΑ
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.,
από τις ειδικές προκηρύξεις, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση
ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Κ..

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *