Από 1 Ιουλίου οι μεταγραφές στο Βόλεϊ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εγγραφών–Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ καθώς και της Υ.Α. 15135/7.6.2000, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. στη συνεδρίαση Νο. 64/15.06.2020 αποφάσισε ότι η κατάθεση αιτήσεων των παρακάτω περιπτώσεων μετεγγραφών για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, που αφορούν:
1) Ελεύθερες μετεγγραφές με συγκατάθεση σωματείου
2) Μετεγγραφές χωρίς την συγκατάθεση σωματείου
3) Μετεγγραφές με Υποσχετική Επιστολή
4) Αποδεσμεύσεις
5) Μετεγγραφές αποδεσμευθέντων αθλητών/τριών περιορισμένου χρόνου (ισχύει μόνο για τα σωματεία όλων των κατηγοριών Ανδρών -Γυναικών) θα γίνουν από 1 έως και 30 Ιουλίου 2020.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ –ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΟΠΕ
1) Η πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ μπορεί να γίνει είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eope.votis.gr/είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΠΕ www.volleyball.gr(κεντρική σελίδα).
2)Τα Ειδικά Έντυπα Μετεγγραφών βρίσκονται στη διάθεση των σωματείων στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση ανηλίκου αθλητή/τριας θα πρέπει να υπογράφει υποχρεωτικά και ο/η αθλητής/τρια και ο κηδεμόνας του/της. Η υπογραφή του κηδεμόνα θα πιστοποιείται προαιρετικά με γνήσιο υπογραφής από τα ΚΕΠ ή από Δημόσια αρχή.
3) Το έντυπο της αιτήσεως μετεγγραφής καθώς και τα απαιτούμενα από τον Κανονισμό Εγγραφών-Μετεγγραφών δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDFαπό το σωματείο που θα μεταγράψει τον αθλητή/τρια.
4) Η φωτογραφία του αθλητή υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο JPG, διαστάσεων 300 x 400 pixelκαι θα πρέπει να εικονίζεται καθαρά το πρόσωπο του αθλητή (τύπου ταυτότητας) έγχρωμη, σε λευκό φόντο.
5)Τα χρηματικά παράβολα για την κάθε μετεγγραφή θα κατατίθενται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ: 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθ. λογαριασμού: 5033-062418-528IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528Στην κατάθεση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφονται:i.η πλήρης επωνυμία του σωματείουii.ο αριθμός μητρώου (της ΕΟΠΕ) του σωματείουiii.ότι πρόκειται για μετεγγραφή αθλητή και το όνομα αυτού. iv.όλα τα ονόματα των αθλητών / αθλητριών, εφόσον γίνει μία συνολική κατάθεση.
6) Αντίγραφο της κατάθεσης υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε αρχείο PDFστο αντίστοιχο σημείο της μετεγγραφής στη βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση της κατάθεσης.
7) Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται, είτε σε Τραπεζικό Κατάστημα, είτε μέσω web bankingκαι σε KAMIA περίπτωση σε Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης (ΑΤΜ), όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής αιτιολογίας κατάθεσης. Σας γνωστοποιούμε ότι αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου (30/7/2020) ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1) Οι Ελεύθερες μετεγγραφές των αθλουμένων στο άθλημα Πετοσφαίρισης θα γίνουν, μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 έως και 30 Ιουλίου 2020.
2) Η αίτηση ελεύθερης μετεγγραφής, η απόφαση του Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε στο siteτης Ε.Ο.ΠΕ.) του σωματείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή (για όσους δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα), θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή (βλ. οδηγίες παραπάνω).
3) Το παράβολο μετεγγραφής είναι 15€,το οποίο κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).
4) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού και δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
5) Αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και το δελτίο του αθλητή επιστρέφει στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφεται.
6) Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ελεύθερη μετεγγραφή αθλητή/τριας που έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο πρωτάθλημα Κ17 (Παμπαίδων) –Κ16 (Παγκορασίδων), η αίτηση της οποίας, υποβάλλεται μέχρι την έναρξη του αντίστοιχου πρωτ/τος,με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής/τρια την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν είχε συμμετοχή σε κανέναν αγώνα του σωματείου του. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτά έως δύο αθλητές/τριες της κατηγορίας αυτής, η οποία εξαιρείται από τον περιορισμό του άρθρου 13 του Κανονισμού και με δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο πρωτάθλημα Κ17 (Παμπαίδων) ή Κ16 (Παγκορασίδων), αντίστοιχα. Το παράβολο της μετεγγραφής είναι 15€, το οποίο κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, οι αθλητές/αθλήτριες αυτοί, εφόσον γεννηθεί το έτος 2004 (αγόρια) και το έτος 2005 (κορίτσια) δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Κ17 (Παμπαίδων) & Κ16 (Παγκορασίδων)

3 Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
1) Οι Μετεγγραφές με Υποσχετική Επιστολή θα γίνουν, μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 έως και 30 Ιουλίου 2020.
2) Δικαίωμα να μετεγγραφεί με υποσχετική επιστολή, σε άλλο σωματείο, μόνο για μία αγωνιστική περίοδο έχει αθλητής που δεν έχει συμπληρώσει τα είκοσι έξι (26) χρόνια και αθλήτρια που δεν έχει συμπληρώσει τα είκοσι πέντε (25) χρόνια, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής.
3) Η αίτηση μετεγγραφής με υποσχετική επιστολή, η απόφαση του Δ.Σ. (απόσπασμα πρακτικού, υπόδειγμα του οποίου θα βρείτε στο siteτης Ε.Ο.ΠΕ.)του σωματείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή (για όσους δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα), θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή (βλ. οδηγίες παραπάνω).
4) Το παράβολο μετεγγραφής είναι 15 €, το οποίο κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).
5) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού και δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
6) Αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και το δελτίο του αθλητή επιστρέφει στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφεται.
7) Τα σωματεία της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών –Volley League Γυναικών, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και μέχρι τη λήξη του 1ου Γύρουτης Α’ Φάσης, μία μόνο αίτηση μετεγγραφής με Υποσχετική Επιστολή, σύμφωνα τη διαδικασία του άρθρου 6 του Κανονισμού, εξαιρουμένου του ορίου ηλικίας, η οποία θα αγωνίζεται ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα της Α1 στο οποίο όμως δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής πριν την έναρξη του Β’ Γύρου της Α’ Φάσης. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 100 €, το οποίο κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).

Γ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Οι μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου των αθλουμένων στο άθλημα Πετοσφαίρισης θα γίνουν μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 έως και 30 Ιουλίου 2020.
2) Η αίτηση ελεύθερης μετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου και η φωτογραφία του αθλητή (για όσους δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα), θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή (βλ. οδηγίες παραπάνω) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.
3) Το παράβολο μετεγγραφής είναι 15 €, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 7 του Κανονισμού. Το χρηματικό παράβολο κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).
4) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού και δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο ανά περίπτωση παράβολο μετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε. Η υποχρέωση καταβολής του χρηματικού παραβόλου υφίσταται ως προϋπόθεση έκδοσης δελτίου ακόμη και σε περίπτωση έγκρισης με απόφαση του ΑΣΕΑΔ μετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση σωματείου, που είχε απορριφθεί από την ΕΟΠΕ, στην περίπτωση που αυτό δεν έχει καταβληθεί με την 4αίτηση μετεγγραφής. Το δελτίο του αθλητή δεν εκδίδεται μέχρι την καταβολή του χρηματικού παραβόλου, ακόμα και σε περίπτωση μετεγγραφής του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο σωματείο ή της επανεγγραφής του στο ίδιο ή άλλο σωματείο.
5) Αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και το δελτίο του αθλητή επιστρέφει στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφεται. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών μετοίκησης λόγω σπουδών (εισαγωγή για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021σε Εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –ΑΕΙ/ΑΤΕΙ-της ημεδαπής), οι αιτήσεις μετεγγραφής μπορούν να κατατεθούν έως τριάντα ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής στο αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ο αθλητής/τρια να μην έχει αγωνιστεί στο προηγούμενο σωματείο του την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Δ. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
1) Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δεν θα αναγραφούν στους σχετικούς πίνακες ανανεωμένων δελτίων, θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν (αποδεσμευόμενοι) από 1 έως και 30 Ιουλίου 2020σε άλλο Σωματείο, όπως καθορίζει ο Κανονισμός Εγγραφών –Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.
2) Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή ή αθλήτρια που μετεγγράφεται σε άλλο Σωματείο, υποβάλλεται, το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ και η φωτογραφία του αθλητή (για όσους δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα) και τα οποία θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή (βλ. οδηγίες παραπάνω).
3) Το παράβολο μετεγγραφής είναι 15 €, το οποίο κατατίθεται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).
4) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού και δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
5) Αίτηση μετεγγραφής αθλητή, που έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες ανανεωμένων δελτίων του σωματείου του και δεν έχει διαγραφεί από αυτούς δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Με τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου η αίτηση ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
6) Αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ο αθλητής είναι ελεύθερος.

Ε. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ισχύει μόνο για τα σωματεία που αγωνίζονται στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών-VolleyLeagueΑ1 Γυναικών, Pre LeagueΑνδρών (εφόσον δημιουργηθεί), Pre-league Γυναικών, Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών, Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, B’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, Τοπικές κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών).
1) Οι αθλητές που έχουν γεννηθεί έως 31.12.2000 και οι αθλήτριες που έχουν γεννηθεί έως 31.12.2001 και δεν αναγραφούν στους σχετικούς πίνακες ανανεώσεων, θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν με μετεγγραφή περιορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε σωματείο Ανδρών-Γυναικών από 1 έως και 30 Ιουλίου 2020,όπως καθορίζει ο Κανονισμός Εγγραφών –Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.
2) Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή/τρια που μετεγγράφεται με αυτόν τον τρόπο σε άλλο Σωματείο, υποβάλλεται το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ο οποίος μπορεί να είναι από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους και η φωτογραφία του αθλητή (για όσους δεν υπάρχει ήδη στο σύστημα), από το Σωματείο που τον αποκτά, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες παραπάνω).
3) Το παράβολο μετεγγραφής για τα σωματεία Εθνικών κατηγοριών είναι 90€ (που θα έχει ισχύ για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021), 60€ (που θα έχει ισχύ για τις αγωνιστικές περιόδους 2020-2021& 2021-2022) και 30€(που θα έχει ισχύ για τις αγωνιστικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022& 2022-2023). Για τα σωματεία Β’ Εθνικής-Περιφερειακού και Τοπικών κατηγοριών τα παράβολα μειώνονται κατά 50% (45€, 30€ και 15€ αντίστοιχα).
4) Τα παράβολα κατατίθενται στο τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς (βλ. οδηγίες παραπάνω).
5) Αίτηση μετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού και δεν κατατεθεί το προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.
6) Αίτηση μετεγγραφής αθλητή, που έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες ανανεωμένων δελτίων του σωματείου του και δεν έχει διαγραφεί από αυτούς δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Με τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου η αίτηση ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
7) Αίτηση μετεγγραφής που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

ΣΤ. Αριθμός μετεγγραφών ανά αγωνιστική κατηγορία Σύμφωνα με το Κανονισμό Εγγραφών –Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών, κάθε σωματείο μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό μετεγγραφών για κάθε φύλο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά συγκεκριμένος αριθμός αθλητών. Από το σύνολο των αθλητών/τριων που αποκτά κάθε σωματείο μόνο πέντε (5) μπορούν να είναι ηλικίας που να τους επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Διευκρινίζεται ότι μετεγγραφή αθλητή που έχει γεννηθεί από 01.01.2001έως 31.12.2002, και μετεγγραφή αθλήτριας που έχει γεννηθεί το έτος 2002 (1/1-31/12/2002), δεν προσμετράται στον αριθμητικό περιορισμό των πέντε (5) αναπτυξιακών μετεγγραφών εφόσον το σωματείο δεν διατηρεί τμήμα Εφήβων –Νεανίδων αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό μαζί με την αίτηση μετεγγραφής θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο του σωματείου περί ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ στο πρωτάθλημα Εφήβων –Νεανίδων αντίστοιχα, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (υποβάλλεται στο πεδίο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ). Στην περίπτωση που το σωματείο με νεώτερη απόφαση δημιουργήσει τμήμα Εφήβων –Νεανίδων και δηλώσει συμμετοχή στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, τότε ο αθλητής/τρια θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ στο πρωτάθλημα Ανδρών –Γυναικών. Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων μετεγγραφής, το σωματείο θα πρέπει μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου να έχει διαγράψει τις υπεράριθμες αιτήσεις μετεγγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ οι αιτήσεις αυτές (υπεράριθμες) λαμβανομένης υπόψη της σειράς που υποβλήθηκαν.

6 Προσοχή: Αθλητής/τρια που έχει γεννηθεί το έτος 2003 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων του νέου σωματείου του, εκτός και αν: α) πρόκειται για ανανέωση μετεγγραφής με Υποσχετική στο ίδιο σωματείο, β) πρόκειται για μετεγγραφή αθλητή, ο οποίος την προηγούμενη μετεγγραφική περίοδο είχε μετεγγραφεί με Υποσχετική Επιστολή στο ίδιο σωματείο. Αντίστοιχα: Αθλητής που έχει γεννηθεί το έτος 2004 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Παμπαίδων του νέου σωματείου του, εκτός και αν: α) πρόκειται για ανανέωση μετεγγραφής με Υποσχετική στο ίδιο σωματείο, β) πρόκειται για μετεγγραφή αθλητή, ο οποίος την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μετεγγραφεί με Υποσχετική Επιστολή στο ίδιο σωματείο. Αθλήτρια που έχει γεννηθεί το έτος 2005 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Παγκορασίδων του νέου σωματείου του, εκτός και αν: α) πρόκειται για ανανέωση μετεγγραφής με Υποσχετική στο ίδιο σωματείο, β) πρόκειται για μετεγγραφή αθλήτριας, η οποία την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μετεγγραφεί με Υποσχετική Επιστολή στο ίδιο σωματείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι προθεσμίες καταθέσεων αιτήσεων μετεγγραφών θα τηρηθούν αυστηρά και δεν θα δοθεί καμία παράταση .Το σύστημα θα κλείσει την ημερομηνία λήξης της κάθε μετεγγραφής όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, για το κάθε είδος αντίστοιχα. Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) (email: mitroo@volleyball.gr) είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών.

Για να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι…. ακολουθήστε το Rethymnosports.gr στο Instagram LIKE στο Facebook και στο YouTube

Απαντήστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *